Cemal Paşa Kimdir

reklam

Cemal Paşa Kimdir

Cemal Paşa Kimdir

Terakki Cemiyeti genel merkezinin İstanbul’a gönderdiği 10 delegeden oluşan temsil heyetinde yer aldı. Ardından da cemiyetin genel mernı yıl kaymakamlığa (yarbay) yükselen Cemal Bey meşrutiyetin getirdiği yenilikleri ve ortaya çıkan değişimleri devlet memurlarına ve görevlilere anlatıp benimsetmek için kurulan Heyet-i islahiye’nin bir üyesi olarak Anadolu’ya gönderildi.

Bu sırada 31 Mart Olayı‘nın (13 Nisan 1909) çıkması üzerine İstanbul’a dönerek, ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Hareket Ordusu’na katıldı. Ayaklanmanın bastırılmasının ardından da Üsküdar Muhafızlığı’na atandı.
1905 yılında binbaşı oldu. 1906 yılında Demiryolları müfettişliğine getirildi. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Rumeli’de örgütlenmesinde etkin rol oynadı. 1907 yılında 3. Ordu kurmay heyetine atandı. Burada Binbaşı Ali Fethi Okyar ve Kolağası Mustafa Kemal ile birlikte çalıştı.
1895 yılında Genelkurmay 1. şubesinde görev yaptıktan sonra 1896 yılında 2. Ordu’ya bağlı Kırklareli İstihkâm İnşaat şubesine tayin oldu. 1897 yılında terfi ederek kolağası (önyüzbaşı) oldu.
6 Mayıs 1872 tarihinde o zamanlar Osmanllı İmparatorluğu sınırları içinde olan Midilli adasında doğmuştur. Asıl adı Ahmed Cemal olan Cemal Paşa, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyasal yaşama damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin önderlerindendir. Askeri eczacı Mehmed Nesib Efendi’nin oğlu olan Cemal Paşa, Kuleli Askeri İdadisi 1890 yılında bitirdi ve 1983 yılında da Harbiye Mektebi’nden mezun oldu. 1895 yılında yüzbaşı iken kurmay oldu. Bu yıllar Abdülhamit II‘in baskıcı yönetimine karşı Jön Türkler’in meşrutiyeti yeniden kurmak için mücadele ettikleri ve örgütlendikleri yıllardı.
1898 yılında da Selanik‘teki 3. Ordu’ya redif fırkası (tümeni) kurmay başkanı olarak tayin oldu. Bu görevi esnasında o sırada gizli bir örgüt durumundaki İttihat ve Terakki Cemiyeti‘ne girerek cemiyetin askeri kanadının örgütlenmesiyle görevlendirildi.

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumanı tavsiye ederim.

94

yok

BENZER KONULAR

YORUMLARBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?